13 d’abril del 2024

Carta oberta FINS QUAN?


Fins quan un estat membre de les Nacions Unides -Israel- seguirà ignorant a la pròpia ONU, que l’insta a aturar la massacre que està -Israel- infringint a la població civil indefensa de Gaza -criatures i dones inclosos-? Fins quan?

Fins quan l’ordre del Tribunal Internacional de Justícia, a l’estat d’Israel, d’aturar el genocidi del poble palestí, seguirà sent ignorada -i burlada- per part d’un estat suposadament (!) civilitzat? Fins quan?

Fins quan les crides i súpliques dels líders internacionals defensors de la pau i els drets humans -el Papa Francesc inclòs- a Israel, seguirant sent ignorats pels governants d’aquell estat? Fins quan?

Fins quan una matança mai vista i indiscriminada -quan no expressament calculada- de tot un poble -el palestí- serà consentida per la legalitat internacional i els responsables de l’ordre i la pau mundials?

Fins quan?